Vi är en Säker och trygg Förening

Borås Stad har en kvalitetsmärkning för bättre hälsa, minskad skadefrekvens och ökad säkerhet och trygghet i föreningslivet kallade Säker och  trygg förening där St Örjan en av de godkända föreningarna.

Läs mer som Säker och Trygg förening på Borås Stads hemsida