Barn har rätt till en trygg fritid!

Alla barn har rätt till en trygg fritid! Därför arbetar vi med vår metod Trygga möten sedan 2005. Målet med arbetet är att all verksamhet i Scouterna ska vara trygg, säker och fri från övergrepp och kränkningar, i alla former samt att ledare ska få stöd i att agera om något händer.

Vi arbetar förebyggande genom ledarutbildningar och material för barn och unga samt genom att erbjuda stöd och rådgivning till scoutkårer och föräldrar när något inträffar. Det är obligatoriskt för alla scoutledare att utbilda sig i Trygga möten och uppvisa registerutdrag vart tredje år.

 

Läs mer på Trygga mötens egen hemsida